Servicii oferite:
  • tăieri de menținere în formă garduri vii;
  • tăieri de regenerare;
  • consultanță horticolă privind starea de sănătate a gardurilor vii, fertilizare
Observații:
 
Pe întreținerile anuale mă ocup cu strângerea resturilor vegetale în saci, nu mă ocup cu evacuarea lor.
 
Pe lucrări mari nu mă ocup cu strângerea și evacuarea resturilor vegetale rezultate. Pentru această apelați la o firma specializată.
 
Pe lucrări mici tarifate la oră, pot efectua și strângerea resturilor vegetale, nu mă ocup cu evacuarea lor.